Yhteistoiminta

Kyläyhdistys

Vuonna 2010 kyläläiset perustivat Vihtarin kyläyhdistyksen, jonka pääasiallinen tehtävä on edistää kyläläisten kanssakäymistä, järjestää yhteisiä tapahtumia ja kylän toimintaa.
Vihtarin kylällä on erittäin voimakas talkoohenki, josta konkreettisena esimerkkinä on v.2013 valmistunut projekti, jossa kyläläisten omin voimin ja omia palveluita hyödyntäen teimme kyläkartanolle hakelämpökeskuksen.
Kyläyhdistys jatkaa aktiivisesti maamiesseuran, maataloustuottajien sekä maa- ja kotitalousnaisten perinteitä.

Kyläyhdistyksen toimintaan ovat kaikki tervetulleita, katsomatta poliittiseen tai uskonnolliseen vakaumukseen.

Voimmekin hyvin mielin sanoa kyläyhdistyksen olevan koko kylän yhteenkokoava voima.


Kansalaisopisto

Kyläyhdistyksen aloitteesta Soisalo-opisto järjestää useita kursseja kyläläisten harrastukseksi. Kursseja on useita viikoittain.


Luonnonsuojeluliitto

Luonnonsuojeluliitto hoitaa Vihtarilla sijaitsevaa perinnetilaa. Yhteistyössä kyläyhdistyksen ja luonnonsuojeluliiton kanssa Vihtariin on avattu luontopolku keväällä 2017.


VPK

Vihtarilla on aktiivinen vapaapalokunta, jonka toimintaan osallistuu paljon ihmisiä, niin kylältä kuin kylän ulkopuoleltakin. Vihtarin VPK:n kalusto on ajanmukaista. VPK:lla on nuoriso-, nais- ja hälytysosasto.
VPK on toiminut vuodesta 1990.


Metsähallitus

Metsähallitus on toteuttanut yhteistoimintaa kyläyhdistyksen kanssa lähinnä luontomatkailun osalla. Vihtarin Huhmarniemellä on retkisatama sekä nuotiopaikka. Lisäksi paikalta löytyy puuvarasto sekä WC-tilat. Huhmarniemen nuotiopaikka on yleisölle avoinna ympärivuotiseen käyttöön.


Joensuun Veturimiesten Moottorikerho

Joensuun Veturimiesten Moottorikerho on toiminut yhteistyössä kyläläisten kanssa mm. Vihtarin kesäsoudun taukopaikan järjestelyissä.